βασικά, ΒεLovάκι

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους
Αφού έχουμε δει πώς πλέκουμε έναν επίπεδο κύκλο, ας δούμε τώρα πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Στο παράδειγμά μας θα πλέξουμε έναν κύκλο με άριχτα γαϊτανάκια.

Οι οδηγίες όσον αφορά στις αυξήσεις είναι ίδιες όπως όταν πλέκουμε με ποδαράκια. Ωστόσο, σε αντίθεση με την πλέξη με ποδαράκια, όταν πλέκουμε άριχτα γαϊτανάκια, ξεκινάμε κάθε γύρο (και τον 1ο) με 1 γσα το οποίο δεν μετράει σαν αργ [γενικός κανόνας]. Ως εκ τούτου, πλέκουμε 1 αργ στον ίδιο πόντο με το γσα. Με αυτό το αργ ξεκινάμε και το μέτρημα.

Θα ξεκινήσουμε με 3 γαϊτανάκια στον αέρα, βγ στο 1ο γαϊτανάκι, 1 γσα και 6 αργ μέσα στον κύκλο που δημιουργήσαμε. Θα ενώσουμε τους γύρους με βουβό γαϊτανάκι [join with slip stitch].

Για συντομία έχω πλέξει ήδη 6 γύρους, σύμφωνα με τις οδηγίες του επίπεδου κύκλου.

Αλλαγή νήματος στην αρχή του γύρου

Θα δούμε 2 τρόπους: ο 1ος είναι πιο γρήγορος, αλλά η ένωση φαίνεται. Ο 2ος έχει λίγη περισσότερη δουλειά, αλλά έχει καλύτερο αποτέλεσμα.

1ος τρόπος

Είμαστε στο τέλος του 6ου γύρου:

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Στην αριστερή εικόνα: περνάμε το βελονάκι στον αρχικό πόντο της προηγούμενης σειράς για να κλείσουμε με βουβό γαϊτανάκι τον 6ο γύρο.

Στη δεξιά εικόνα: αντί να πάρουμε το νήμα με το οποίο πλέκαμε έως τώρα, περνάμε στο βελονάκι το καινούργιο νήμα (1) και το περνάμε μέσα από τον πόντο και τη θηλιά που έχουμε ήδη στο βελονάκι μας για να κάνουμε το βουβό γαϊτανάκι (2).

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Στην αριστερή εικόνα: αφού περάσαμε το καινούργιο νήμα μέσα από τον πόντο και τη θηλιά στο βελονάκι μας, τραβάμε λίγο τις άκρες (βελάκια) για να σφίξουμε το βγ,

Στη δεξιά εικόνα: τώρα κάνουμε 1 γσα, το οποίο είναι απαραίτητο για την πλέξη με άριχτα γαϊτανάκια και δεν μετράει σαν πόντος. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα βουβό γαϊτανάκι με το καινούργιο νήμα και ένα γαϊτανάκι στον αέρα.

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Στην αριστερή εικόνα: συνεχίζουμε με 1 άριχτο γαϊτανάκι [αργ] στον ίδιο πόντο (αφού δε μετράει όπως είπαμε το γσα)

Στη δεξιά εικόνα: έχουμε κάνει λοιπόν στον 1ο πόντο της προηγούμενης σειράς 1 βγ με το καινούργιο νήμα, 1 γσα και ένα αργ. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε κανονικά πλέκοντας με άριχτα γαϊτανάκια στους επόμενους πόντους. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε τις απαραίτητες αυξήσεις όπου είναι απαραίτητες.

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Στις αριστερές εικόνες: βλέπουμε πού κάνουμε το βγ για να κλείσουμε τον 7ο γύρο

Στη δεξιά εικόνα: έχουμε κλείσει τον κύκλο. Παρατηρούμε όμως ένα μικρό ελαττωματάκι. Αν δε μας πειράζει -η αλήθεια είναι πως στο σύνολο μπορεί να χάνεται- συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.

Αν όμως θέλουμε κάτι πιο όμορφο, θα πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω κόπο:

2ος τρόπος

Και εδώ είμαστε στο τέλος του 6ου γύρου:

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Στην αριστερή εικόνα: περνάμε το βελονάκι στον αρχικό πόντο της προηγούμενης σειράς για να κλείσουμε με βουβό γαϊτανάκι τον 6ο γύρο.

Στη δεξιά εικόνα: έχουμε κάνει το βγ μας και κλείσαμε τον 6o γύρο.

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Κόβουμε το νήμα.

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Τραβάμε το νήμα με το βελονάκι ώσπου να περάσει τελείως από τη θηλιά.

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Περνάμε το βελονάκι στον πόντο που βρίσκεται ακριβώς στα αριστερά από το βγ. Γύρω από το βελονάκι τυλίγουμε το καινούργιο νήμα. Το περνάμε μέσα από τον πόντο.

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Κάνουμε ένα γσα (1). Περνάμε το βελονάκι στον ίδιο πόντο (2) και κάνουμε ένα αργ (3). (Το γσα δεν μετράει σαν πόντος!) Έχουμε κάνει δηλ. ένα γσα και ένα αργ στον ίδιο πόντο -στον 1ο πόντο του νέου γύρου μας (4).

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Πίσω πλευρά: κάνουμε έναν κόμπο με τα 2 νήματα για σιγουριά.

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Αριστερά βλέπουμε πού κάνουμε το βγ για να κλείσουμε τον 7ο γύρο.

Στη δεξιά εικόνα: έχουμε κλείσει τον κύκλο. Παρατηρούμε πως με αυτόν τον τρόπο δεν εμφανίζεται το ελάττωμα που προκύπτει με τον 1ο τρόπο.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το νήμα στη μέση του γύρου

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Περνάμε το βελονάκι στον πόντο όπου θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή (1). Παίρνουμε το νήμα και το περνάμε μέσα από τον πόντο για να κάνουμε αργ. Έχουμε 2 θηλιές στο βελονάκι (2). Αντί να πάρουμε το νήμα με το οποίο πλέκαμε ως τώρα, τυλίγουμε το καινούργιο νήμα γύρω από το βελονάκι (3).

 

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Περνάμε το καινούργιο νήμα μέσα από τις 2 θηλιές στο βελονάκι (1). Τραβάμε λίγο (!) τα νήματα για να σφίξει το αργ. Περνάμε το βελονάκι στον επόμενο πόντο και παίρνουμε το καινούργιο νήμα (2). Ολοκληρώνουμε το αργ (3). Έτοιμο! Συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά:

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Και μια συμβουλή για να γλιτώσετε χρόνο στο τέλος

πώς αλλάζουμε νήμα & χρώμα όταν πλέκουμε κύκλους

Αυτή η συμβουλή αφορά την περίπτωση όπου μας ενδιαφέρει μόνο η μπροστινή πλευρά. Για να γλιτώσουμε χρόνο και κόπο στο τέλος, όπου έχουμε να τακτοποιήσουμε όλες τις άκρες των νημάτων, μπορούμε από τώρα να κάνουμε το εξής: Όταν περνάμε το βελονάκι από τον επόμενο πόντο φροντίζουμε να περνάει κάτω από τα άκρα των νημάτων μας. Ή αλλιώς: βάζουμε τα άκρα ακριβώς πίσω από το πλεκτό μας και πλέκουμε γύρω τους. Με αυτόν τον τρόπο τα ασφαλίζουμε και δε χρειάζεται να ασχοληθούμε μαζί τους στο τέλος. Άντε και να κόψουμε τα περισσεύματα.

Καλό πλέξιμο!